Şeker Ahmet Paşa Kimdir? Şeker Ahmet Paşa Hayatı

Şeker Ahmet Paşa; 1841 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ahmet Ali olan ünlü ressam; 1855 yılında top eğitimi almak için Tıbbiye Mektebi’ne girmiştir. Daha sonra tamamlamadan bu okulu bırakıp Harbiye’ye geçmiştir. Resim yeteneklerini geliştiren anatomi ve perspektif derslerini burada almıştır.

Resme olan muhteşem yeteneği anlaşılınca Sultan Abdülaziz emriyle Paris’e gitmiştir. Bu sayede Şeker Ahmet Paşa’nın sanatı yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Yedi yıl boyunca Paris’te Gerome ve Boulanger atölyelerinde eğitim almıştır.

Şeker Ahmet Paşa’nın Sanat Anlayışı

Ressamın sanat anlayışını anlayabilmek için; önce yetiştirildiği sanat ortamını bilmek gerekmektedir. Osmanlı döneminde yaşamış olan Şeker Ahmet Paşa; nakkaşlık geleneğine bağlı olarak belli bir sanat anlayışına sahip olmuştur. Ancak kendisinin her zaman resme yeteneği ve ilgisi vardır. Osmanlı döneminde Figüratif resim çok yaygındır. Ünlü ressam bu resim anlayışı hakkında da detaylı bilgi sahibidir.

Osmanlı döneminde yapılan tüm sanatsal aktiviteler genellikle Kuran öğretilerini anlatmak üzerinedir. Ünlü Osmanlı ressamı bu sanat anlayışlarını yakından öğrenme fırsatı bulmuştur. Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla birlikte Osmanlı üzerinde her alanda değişiklikler olmaya başlamıştır. Sanatta gerçekleşen yenilikler ünlü ressamı da etkilemiştir.

  1. yüzyılda genellikle askerler arasından ressam çıkması ve Paşa olarak isimlendirilmeleri Tanzimat ile gelen yeniliklerin ilk olarak askerler ve aydınlar tarafından kabul edilmesine bağlı olarak gelişen bir durumdur. Daha sonraları yeniliklerin halka geçmesi ve yayılması için belirli yetenekli kişilerin Fransa’ya gönderilmesi gündeme gelmiştir.

Şeker Ahmet Paşa Hangi Akımlara Öncülük Etmiştir?

Çağdaş Türk resim sanatının temel taşlarından biri olan ünlü ressam; Paris’ten geldikten sonra orada öğrendiği tüm bilgileri Osmanlı’ya getirmiştir. Özellikle Peyzaj temasına yaptığı katkılar, dünya üzerinde bulunan mekân derinliği ve atmosfer ilişkilerine örnek teşkil etmektedir. Ayrıca Paris atölyelerinde çalıştığı dönemlerde bizzat tecrübe ettiği sanat akımlarını Osmanlı’ya tanıtma fırsatı da bulmuştur. Şeker Ahmet Paşa lirizm akımına dair pek çok eser meydana getirmiştir. Bu eserleri kendisinden sonra gelen sanatçılara ilham kaynağı olmuştur.

Özgün bir şekilde geometrik düzeni vardır. Onun eserlerinde; yaşadığı dönemdeki siyasi gelişmelerin izlerini bulmak mümkün değildir. Bu kapsamda daha çok manzara ve doğa temalarını tercih etmiştir. Yaşadığı dönemdeki sosyal ve siyasal olaylardan uzak bir tema seçimine gitmiştir. Yaşamı boyunca sanat hayatında bu tip konuları kendine konu edinmemiştir.

Ünlü Ressam Hangi Akımlardan Etkilenmiştir?

Paris’te bulunduğu dönemlerde açık havada yapılan doğa ve manzara resimlerini her zaman sevmiştir. Barbizon tarzı olan bu resimleri ülkesine döndüğü zaman da yapmaya devam etmiş olup; Barbizon ressamlarından da oldukça etkilenmiştir. Ayrıca asker hayatına devam ederken bir yandan da sanatsal faaliyetlerine devam etmiştir.

Kendisine sanat sergisi açan ilk Türk olarak tarihe geçmiştir. Natürmort eserleri ile ünlü olmuştur. Dolayısıyla bu resim tarzlarının kullanıldığı akımlardan etkilenmiştir. İzlenimcilik, realizm gibi sanat akımlarının izlerini onun eserlerinde görmek mümkündür.  Şeker Ahmet Paşa yeni izlenimcilik ismi verilen renkler ve ışığın uyumu akımına da sempati duymuş olup; bu yönde eserler vermeye devam etmiştir.

Şeker Ahmet Paşa’nın Sanat Eserlerine Genel Bakış

Ressamın ünlü olan pek çok sanat eseri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise; Karpuz Dilimli ve Üzümlü Natürmort, Manolya ve Meyveler, Ağaçlar arasında Karaca, Talim Yapan Erler, Tepe Üzerindeki Kale, Yelkenliler, Manzara adlı tablolarıdır. Bu eserlerin çoğunluğu; açık havada gözlem yapılarak anlık durumların tasvir edildiği tablolardır.

Şeker Ahmet Paşa yapıtlarında; yerel ve geleneksel her ne varsa özellikle Batıda öğrendiği tekniklerle harmanlamıştır. Bu açıdan kendi döneminde yaşamış olan ressamlardan ayrılmaktadır. Natürmort ve manzara resimleriyle ün yapmıştır. Empresyonizm yani izlenimcilik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmamış daha çok bu akımı Osmanlı kültürü ile bağdaştırmıştır. Şeker Ahmet Paşa Osmanlı’da geçerli olan vahdeti vücut anlayışını savunmuştur. Bütünden parçaya ve derinlikten yüzeysel görüşlere doğru bir mesaj iletimi söz konusudur. Bu durum; eserlerinin genelinde olan bir temadır.

Ünlü ressam yapıtlarını genel olarak az ve öz çizgilerden meydana getirmiştir. Özellikle natürmort eserleri diğer ressamlardan teknik açıdan ayrılmaktadır. Çağdaş bir nakkaş olarak da nitelendirilen bu ressam; oldukça intizamlı bir renk seçme anlayışına sahiptir. Yanında çalıştığı ünlü ressamlardan öğrendiği tüm teknik bilgiyi Osmanlı’ya getirmeyi ve yeni bir anlayışla bağdaştırmayı başarmıştır. Bu bakımdan Şeker Ahmet Paşa kendinden sonra gelen ressamlara da ilham kaynağı olmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir