Pinturiccihio Kimdir? Pinturiccihio Hayatı

Pinturiccihio, 1513 yılında doğan İtalyan bir ressam olup; 15. yüzyılın en önemli sanatçıları arasında yer almaktadır. Fresk, minyatür, resim tablolarıyla oldukça ünlenmiş ve takdir görmüş bir sanatçıdır. Kendisi; sanat hayatı boyunca ustalıkla devam ettiği resim sanatını Pietro Perugino ve Raffaello gibi ünlü ressamlara öğretmiştir.

13 yaşında yeteneği fark edilince ailesi tarafından Ressamlar Locası’na yazdırılmıştır. Burada tanıştığı ünlü ressamların tekniklerini tanımış ve kendi üslubunu geliştirme fırsatı bulmuştur. 1473 yılına kadar sanat eğitimine devam etmiş ve başlangıç dönemi eserleri vermeye başlamıştır. Pinturiccihio gibi önemli olan bir ressamın bazı dönemleri hakkında net bilgi elde edilememesinin nedenleri araştırma konusu olmuştur.

Pinturiccihio Hangi Akımlardan Etkilenmiştir?

Daha çok kendi üslubuyla eser veren ünlü ressam; İtalyan Rönesansı akımından etkilenmiştir. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans akımı; felsefe, bilim ve diğer etkinlik alanlarını derinden etkilemiştir. Çelikle bilim alanında yaşanan gelişmeler hümanizm gibi akımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Coğrafi keşifler, matbaanın kullanılmaya başlanması, sömürü hareketleri gibi insanlık tarihini derinden etkileyen olayların yaşanması; sanat dünyasının değişmesine de sebebiyet vermiştir. Doğalcılığın karşısına koyulan bu akım; pek çok sanatçıyı etkilemiş ve daha akılcı çözümler üretmeye yönlendirmiştir. Duygular ve iç dengenin önemli olmadığı akımda; daha çok insan ilişkileri, toplumsal sorunlar konu edinilmiştir.

Sanatçıların pek çoğunda olduğu üzere Pinturiccihio da dünyanın yeni bir anlayışla betimlenmesi konusundan etkilenmiş ve bu yönde eserler vermeye başlamıştır. Burada kullanılan sistematik yöntem neredeyse tüm Rönesans sanatçıları tarafından kullanılmıştır. Antik Yunan mitolojisinin aşılması noktasında zorlu bir mücadeleye giren sanatçılar; el işçilerinin ve zanaatkârların üzerinde görülmeye başlamışlardır.

Ünlü Ressamın Sanat Anlayışı Hakkında

Pinturiccihio; öğrencisi ve aynı zamanda arkadaşı olan ressamları derinden etkileyen bir sanat anlayışına sahiptir. Her dönemde kendisini takip eden ve ondan esinlenen ressamlara rastlamak mümkündür. Mısır Gezisi, İsa’nın Çarmıha Gerilmesi gibi eserlerinde dini motiflere yer vermiştir. Manastır, kilise gibi yerler için eserler vermeye başlamış ve bu yapıların içerisine dini hikâyeler resmetmiştir.

Sistina Şapeli içerisine resmettiği ‘Musa’nın Doğumu’ eseriyle sanat dünyasında yankı yaratmıştır. Bu eseri sanat merkezinde ziyaretçilere açık olarak sergilenmektedir. Onun sanat anlayışına göre sanat toplum içindir ve sanatın gelişmesinde sanatçı ile toplumun ilişkileri çok önemlidir. Sanatçı sadece sanat için bir eser ortaya koymamalı ve toplumu önemsemelidir.

Pinturiccihio; sanatın ve bilimin ilerlemesinden yanadır. Dönemin önemli manastırları ve diğer dini mekânlarında eser vermeye devam eden ressam; aynı zamanda öğrenci yetiştirmeye de devam etmiştir. Ona göre sanat öğretilebilir olduğu için; bu bakımdan sahip olduğu tüm sanat bilgisini öğrencilerine aktarmıştır.

Ünlü Ressamın Eserlerine Genel Bakış

Borgio Odaları Freskoları, Piccolomini Kitaplığı Freskoları ve Odyssei’dan Sahneler tabloları; ressamın başlıca eserleri olarak bilinmektedir. Verdiği tüm eserler Rönesans akımına yön veren tablolardır. Bu yeni akımın şekillenmesinde büyük rol oynayan ressam; eserlerini kendi üslubuyla yayınlamış ve kendisinden sonra gelen ressamlara örnek teşkil etmiştir. Güçlü bir fırça tekniğine sahip olup; neredeyse tüm konular hakkında eser vermiştir.

Pinturiccihio; dini motiflerin Antik veya Yunan mitolojisinde olduğu gibi işlenmesine karşı gelmiştir. Kutsal kitaplarda veya diğer hikâyelerde bahsi geçen dini unsurların aynen resmedilmesinden yana olmuştur. Bu bakımdan daha gerçekçi çizgiler kullanmıştır. Bunu yaparken klasik dönem kurallarını bir kenara bırakmış ve kendi kurallarına göre hareket etmiştir. Bu yaklaşımı; yaşadığı dönemin en belirgin özelliklerinden biri olan özgürlükçü yaklaşımın örneği niteliğindedir.

1484 yılında Papa tarafından dini motiflerin Apostol Sarayı’na resmedilmesinde görevlendirilmiştir. Bu eserlerin tamamı dini unsurları içermesinden kaynaklı geleceğe taşınabilmiştir.

Ünlü Ressamın Della Rovere Hizmeti Hakkında

Daha önce yaptığı çalışmalar ile gündeme gelen ressam; Della Rovere ismi verilen ünlü bir aile tarafından fark edilmiştir. Bunun sonrasında kendisine iş teklifi yapan aile ile çalışmaya başlamıştır. Bu aile için yaptığı en önemli çalışmalardan bir tanesi ‘Yarı Tanrılar Tavanı’ olarak bilinen ve ünlenen tavan süslemesidir. Sekizgen şekilde çalışmış olduğu süslemede, 63 farklı mitolojik yaratık resmedilmiş olup; altın varaklar ile saha zengin bir görüntü elde edilmiştir.

Daha sonra farklı yerler için yine bu ünlü aileye çalışmalar yapmayı sürdürmüştür. Altın varak kullanarak yaptığı mimari süsleme eserlerinde; İncil’den dini unsurlar kullanmıştır. Pinturiccihio daha sonra bu eserlerine deniz savaşı motifleri de etkilemiştir. Bazı kaynaklara göre kendisinden sonra gelen ressamlar tarafından yapılan bu çalışmalara ünlü ressam imza atmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir