Peter Paul Rubens Kimdir? Peter Paul Rubens Hayatı

Peter Paul Rubens; Rönesans döneminde yaşamış ve son derece önemli eserler vermiş bir ressamdır. 1577 yılının Haziran ayında dünyaya gelmiştir. Barok tarzının önde gelen isimlerinden olup bu döneme dair temalar eserlerinde ön plana çıkmaktadır. Rönesans ve Reform karşıtı bir ressam olduğundan dini temalı tabloluları da vardır.

Kendisinden önce yaşamış olan Mihelangelo, Titian ve Pieter Brueghel gibi büyük ressamlardan etkilenmiştir. Eserlerinde bu ressamların teknikleri yer alır. Kendi tekniğini bulana kadar onların teknikleriyle pek çok eser vermiştir. Uzun dönem sanat galerisinde Avrupa’nın en önemli soylularının ve koleksiyoncularının resim almaları için eserler ortaya koymuştur. Klasik dönem Rönesans akımlarından biri olan hümanizm ile eğitim aldığından bilim adamı ve sanat insanı olarak aktivitelerde bulunmuştur. Peter Paul Rubens aynı zamanda sanat koleksiyoncusu ve İspanya, İngiliz krallarınca göreve getirilmiş bir diplomattır.

Peter Paul Rubens Sanat Yaşamı

Ünlü ressama göre sanatçının görev alanı; çevresinde bulunan doğayı resmetmek ve nesnelerin güzelliklerini canlı bir şekilde izleyicisine hissettirmektir. Carraci ve okulunu oldukça hayranlıkla takip eden ressam; onların hikâye ve romanları yeniden canlandıran tablolar yapmasını son derece takdir etmiştir. Bununla birlikte Caravaggio’nun doğayı inceleyerek tablolarında yansıttığı içtenliği saygıyla karşılamıştır.

Flaman olan Peter Paul Rubens; kendi döneminde Flaman resminin en büyük sanatçılarından biri olarak görülmüştür. Aynı zaman barok döneminin en önemli eserlerini ortaya koymuştur. Bu bakımdan kendisine hayran olan ve takip eden pek çok ressam, sanat sever vardır. Flaman resmini takip ederken kendisi anti kilizim görüşündedir.

Resimlerinde bulunan yapı ve ritim arasındaki bağlantı ile Michelango’yu, renk kullanımı açısında da Tiziano’yu andırmaktadır. Caravaggio’dan ise ışık ve atmosfer kullanımını almıştır. Bütün bu esinlenmeleri kendi duygu ve düşünce yapısı ile yeni bir üslupla yapmıştır.

Ünlü Ressamın Eserlerine Genel Bakış

Oldukça yetenekli olan barok dönemi sanatçısı ve soylulara tablo yapan ressam olarak ün yapmıştır. Taslağını kendisinin hazırladığı tabloların detaylarını asistanları yapmışlardır. Son kontrollerini bizzat yaptıktan sonra tablolar sergilenmeye hazır hale getirilmiştir. Dönem içerisindeki atölye çalışmaları her ressam için bu şekilde ilerlemektedir. Uzun ve zorlu çalışmaların en önemli noktası siparişlerin bu yöntemle yetişebilir hale gelmesidir. Saraydan ve özellikle kraldan siparişler alan Peter Paul Rubens kendi döneminin vazgeçilmez isimlerinden bir tanesidir.

Siyasi hayatı da olan ressamın pek çok alanda arabuluculuk yaptığı bilinmektedir. Bu bakımdan önemli bir diplomattır. Ayrıca pek çok ünlü öğrencisi olmuştur. Bu öğrencilerden en bilindik olanı Van Dyc’tır. Zenginlik, başarı ve mutlulukla geçirdiği sanat yaşamına saray ressamı olarak devam etmiştir.

En Önemli Tablolarına Genel Bakış

Self Portrait adlı çalışması; ressamın en önemli eserlerinden bir tanesi olup; ilk eşi İsabella Brant ile kendisini resmettiği tablodur.  Son derece şık kıyafetler içinde romantik bir çift olarak tasvir ettiği eşini ve kendisini nesnelerinin dokularına kadar incelikle detaylandırmıştır. Barok resminin özellikleri bu tablosunda ön plana çıkmaktadır.

Önemli eserlerinden bir diğeri Descent From The Croos tablosudur. Antrwerp Katedral’i siparişi üzerine yaptığı bir tablodur. Çarmıktan indirilen İsa’yı resmeden Peter Paul Rubens; döneminin özelliklerine uyarak ışık ve gölgenin zıtlığından doğan güçlü ve heyecanlandırıcı tasviri kullanmıştır. Işık alan yerler mat, gölge olan yerler canlı olan renklerle resmedilmiştir. Ayrıca sanat severler tarafından hayranlıkla takip edilmiş bu tabloda tekniğinin ne kadar kuvvetli olduğunu gözler önüne sermiştir.

Usta Ressamın Son Eseri St. Cecilia

Bu tabloda ünlü ressam karısı Helena Fourment’i tasvir etmiştir. Barok döneminin tüm özelliklerini tablo üzerinde kullanmıştır. Kendine has tekniği ile yaptığı pek çok eserde kendisine modellik yapan karısını bu eserde tek başına resmetmiştir. Eşiyle evlendiğinde kendisi 53 eşi ise 16 yaşındadır.  Evlendikleri gün eşi ve kendisi cennet müziği duyduklarına inandıkları için Peter Paul Rubens eşini; St. Cecilia Hristiyanlık anlayışında azize olarak isimlendirilmiştir.

Resimde gölge ve ışığı kullanarak izleyicisine heyecan uyandırmayı hedeflemiştir. Sağlam bir zemin hazırlayan ressam; gölge olan yerleri canlı, ışık olan yerleri mat çizerek farklı bir teknik ortaya koymuştur. Bu eserinden sonra sanat dünyasında oldukça yankı yaratmıştır. 1640 yılında hayata veda etmiştir. Kendisi en önemli barok sanatçılarından biri olarak sanat dünyasında büyük bir iz bırakmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir